Materieelgids

Welkom bij de Materieelgids

De Materieelgids Online is een krachting zoekinstrument om snel en efficiënt informatie omtrent (bouw)materieel op te zoeken. U kan informatie opvragen per merk, per firma, per machinesoort of een combinatie ervan. Voor elk merk kan U zien wie het verdeelt of importeert en welke machinesoorten beschikbaar zijn. Voor elke firma vindt U de adresgegevens, telefoon, fax, BTW-nummer en de vertegenwoordigde merken. Voor elke machinesoort kan U de merken en de verdelers of importeurs vinden.

Zoeken

U kan zoeken aan de hand van vier criteria, de naam van een merk, de naam van een firma, het type (importeur of dealer), de machinesoort en de provincie. Als u wil zoeken op de naam van een merk of een firma, voert U de beginletters van de naam in. Type en machinesoort selecteert U met de muis uit de keuzelijstjes. In de zoekresultaten kan U doorklikken op firma's, merken en machinesoorten. U kan uw zoekresultaten verfijnen door de vier criteria te combineren.

Merk

Firmanaam

Machine & materieel

Id Merk Firmanaam Stad Machine Type Details
Id Merk Firmanaam Stad Machine Type Details